Archief

Vanaf najaar 2017 wordt in het archief de aankondigingen van voorbije avonden bewaard.

2017

Dinsdag 12 december  Thea Terlouw – de cyclus van leven en dood

Tijdens deze lezing maak je kennis met de verhalen van dierbare overledenen die hun eigen verhaal aan Thea verteld hebben over hun overgang van hun Aardse leven naar hun nieuwe realiteit waarin ze zijn ‘thuisgekomen’. Er is nauwelijks een mooiere wijze te bedenken om achter de zin van het leven op Aarde te komen en te ontdekken dat er géén sprake is van een einde aan het leven, maar slechts van een einde aan een tijdelijk verblijf in de fysieke wereld.

Dat er een einde komt aan ons aardse leven is in onze wereld nog

geheel onterecht een bron van veel angst, vaak ingegeven doordat er vroeger (soms nog wel) geschermd werd met hel en verdoemenis teneinde macht uit te oefenen. Er bestaat aan Gene Zijde geen hel en verdoemenis, net zo min als straf en veroordeling. Het lezen van het eigen levensboek, na onze aardse overgang, geeft ons inzicht in diepe en belangrijke lessen die wij op Aarde hebben mogen beleven. Bij de daarbij opgelopen trauma’s worden wij door de Heelmeesters liefdevol begeleid. Zij zijn tijdens het lezen van ons levensboek altijd aanwezig om ons te helpen.
Deze lezing geeft ons inzicht in ons leven na dit leven en verlost ons van de angst voor het fysieke afscheid bij onze overgang naar de liefdevolle Lichtrijken, waar wij na elke incarnatie weer naar terug mogen keren.

Thea Terlouw is beeldend kunstenaar, mediamiek begaafd en schrijfster van de boeken: “De cyclus van leven en dood”, “Een cirkel doorbroken” en haar recent verschenen boek: “De Heelkamers”.
Reeds als kind was ze zich bewust van een wereld die anderen niet konden waarnemen. Tijdens haar leven als beeldend kunstenares begon haar speciale begaafdheid zich te ontwikkelen. Vele jaren hielp zij mensen, in nauwe samenwerking met therapeuten, artsen en psychologen, hun vorige levens te onderzoeken en de diepere oorzaken van ziektes op te sporen. Haar opvang van mensen met een bijna-dood-ervaring en het begeleiden van kinderen naast het begeleiden van stervenden, brachten haar een enorme persoonlijke ontwikkeling nu met ieder van ons wil delen. Meer over Thea Terlouw kun je vinden op www.theaterlouw.nl

 Dinsdag 14 oktober  Leo van der Wal – familie opstellingen in de praktijk

“Ik zie, ik zie wat jij niet ziet” is een prachtig kinderspelletje dat ook als we volwassen zijn nog 100% waar blijkt. We zien met grote regelmaat signalen over het hoofd die invloed hebben op hoe we met anderen samenleven en samenwerken.

Wil je ervaren wat er onder tafel speelt, onbewust van invloed is, binnen gezin, vriendenkring en werk? Gevoel ontwikkelen welke verborgen dynamiek de samenwerking en samenleving beïnvloedt? Inzicht krijgen wat er tussen jou en anderen gebeurt? Het is opvallend, als je er op enige afstand naar kijkt, hoe mensen vaak onvoorspelbaar reageren in bepaalde situaties. Maar ieder mens is vaak meer voorspelbaar dan we denken, omdat hij/zij in de combinatie van die specifieke context en situatie altijd zo reageert.

Een voorbeeld is dat veel mensen als ze met een sterk hiërarchische manager moeten samenwerken,  steeds het gevoel hebben dat ze dat niet pikken, de strijd aan gaan, het niet vertrouwen en zelfs soms saboteren. Of meer in de familiaire sfeer, dat je al je hele leven probeert een goede, hartelijke en open relatie op te bouwen met een broer of zus en dat dat keer op keer niet blijkt te werken. En los van elkaar zijn jullie wel in staat om goede relaties op te bouwen.

Als je dit of een ander steeds weer terugkerend patroon bij jezelf herkent, dan heb jij je wellicht weleens afgevraagd hoe het komt dat dit zo dwangmatig aanvoelt, alsof je maar beperkt keuzevrijheid hebt… en belangrijker hoe je in deze dwang ruimte kunt scheppen voor verandering.

Leo van der Wal werkt met en aan dit gegeven vanuit enerzijds het onderzoek naar de ervaringen die jou in het verleden hebben beïnvloed. Anderzijds door onderzoek naar je gedrag: hoe overleef je de dilemma’s tussen de contexten waar jij je aan gebonden voelt? Zoals dilemma’s tussen werk, privé, familie, vrienden, geloofsovertuiging, wetenschap en politiek… En door stil te staan bij waaraan je loyaal bent, je gezin van herkomst, je religie, cultuur, etc.

Vanuit familie opstellingen onderzoeken we de dynamieken die in deze contexten het beeld op de wereld en je gedrag daarbinnen beïnvloeden. En binnen deze opstellingen experimenteren we met wat er nog meer kan of welk alternatief gedrag mogelijk is. Als je anders tegen iets aankijkt heeft dat direct of indirect effect op hoe de werkelijkheid zich gedraagt.

De vraagsteller of -stelster, brengt zijn/haar vraag in en deze vraag wordt ‘opgesteld’ door enkele van de andere deelnemers te vragen delen in dit vraagstuk te representeren. Bijvoorbeeld: de vraagsteller vertelt dat hij steeds na enige tijd teleurgesteld raakt in zijn secretaresse… twee representanten worden gevraagd de vragensteller en zijn secretaresse te representeren. Deze worden in de ruimte ergens neergezet door de vragensteller. Als groep kijken we naar deze opstelling en Leo van der Wal stelt een aantal simpele vragen over hoe het voelt en wat opvalt aan de representanten en dan gebeurt er iets wonderlijks: hoe zij zich in de situatie voelen is voor de vragensteller herkenbaar… Deze vorm van synchroniciteit is de basis van het verder onderzoeken van wat speelt en wat mogelijk een doorbreking van de oude patronen en dynamiek kan zijn.

Deze avond leent zich goed om kennis te maken met deze manier van werken, je kunt zelf het fenomeen familie opstellingen ervaren door toe te kijken, te representeren of zelf een vraag in te brengen.

Belangrijk is dat er enkele deelnemers zijn die zelf een vraag willen inbrengen waarmee zij, en wij als groep mee kunnen werken. De werkvorm is een familie- of organisatieopstelling.

Leo van der Wal (1957) is als professioneel begeleider gespecialiseerd in de psychosociale dynamiek tussen mensen die samenwerken en samenleven. Tot zijn 45ste was hij actief als ondernemer en consultant op het gebied van commerciële en strategische vraagstukken, nu is hij als professioneel begeleider en coach gericht op samenwerking binnen organisaties en bedrijven, groepen en individuele cliënten.

Leo stelt zich tot doel om met zijn werk een blijvende impact en effectiviteit te bewerkstelligen. Hij kiest er voor structureel te werken op identiteitsniveau en te focussen op het niveau van loyaliteiten, principes en overtuigingen.  Hierbij werkt hij vanuit de fragmentatie van identiteiten binnen stressvolle en onveilige contexten en de daaruit voortkomende interne dilemma’s. Instrumenten die hij daarbij inzet zijn:

– werken met de emotiecirkels, waarbij de samenhang tussen lijfelijke gevoelens, emoties, trauma’s en gedachten onderzocht worden,

– constellaties waarbinnen loyaliteiten en menselijke verhoudingen zichtbaar en voelbaar worden,

– het concept van tijd en ruimte dat een wonderlijk vervoermiddel is tussen onze perceptie van werkelijkheid en fantasie.

Leo’s missie is: “Bij te dragen aan het bouwen van een samenleving, gezin en werk, waar iedereen op een vrije en volwassen wijze zichzelf kan zijn, om vandaar uit zijn bijdrage te leveren aan het ontstaan van veiligheid, succes en synergie binnen het collectief”.

Voor meer informatie:  http://mcclay.nl/leovanderwal/

 Dinsdag 10 oktober  André Wierenga – de mystieke inwijdingsweg van de mens

In deze  deze lezing vertelt André over de groeimogelijkheden die we als mens hebben in onze levens. Het doel van ons mensen is om op onze levensweg gezuiverd terug te keren naar onze gezamenlijke bron van Licht, waarin we weer thuis zijn. Deze mystieke inwijdingsweg is vanuit de oude Oosterse tradities uit India, Tibet en China  opgeschreven en door de eeuwen heen bewaard gebleven en (ondergronds) doorgegeven aan het Westen via de theosofen, rozenkruisers en vrijmetselaars. André zal de hallen van wijsheid met diens beproevingen bespreken inclusief de stappen binnen zo’n hal. Tijdens de avond krijgt een ieder ongetwijfeld een indicatie krijgen van waar in welke hal  hij/zij zelf staat.

André is spiritueel leraar en paragnost. Samen met zijn vrouw Sandra runt hij Huis Wierenga, Centrum voor Bezieling in Veendam.

Vanuit zijn ouderlijk huis miste hij de aansluiting op het spirituele vlak. Hij voelde dat hij anders was dan de andere mensen in zijn leefomgeving, wat hem destijds erg onzeker maakte. Vanaf zijn 26ste levensjaar is hij vervolgens verantwoordelijkheid gaan nemen voor zijn zoektocht naar heling.

Na een periode waarin hij afstand nam van zijn eerste huwelijk, woning en baan brak een zware periode aan. In deze tijd werd hij vooral geconfronteerd met zijn schaduwzijdes. In dit diepste dal en keerpunt in zijn leven op zijn 33ste levensjaar, werd hij s’ nachts wakker; hij beleefde zijn eerste mystieke ervaring. Vanaf dat moment begonnen zijn spirituele krachten en helderziende gaven weer vrij te komen. De tijd die volgde was een leerzame periode van spirituele groei.

Spiritueel leraar en paragnost Rob van den Akker werd zijn persoonlijk leraar. Ook heeft hij veel steun ontleend aan de inzichten van wijlen Jelle Veeman, spiritueel paragnost. Dick Nicolai, natuurarts en astroloog, heeft een grote bijdrage geleverd aan zijn liefde voor de astrologie. Eveneens heeft hij vele lezingen, consulten, workshops en therapieën gevolgd.

Tijdens zijn zoektocht leerde hij uiteindelijk zijn innerlijke stem herkennen (zijn liefdesbron en innerlijke autoriteit). Dit bracht hem naar zijn werkelijke bestemming in deze maatschappij:  zijn persoonlijke missie is een groep mensen op hun levensweg te beschermen en verzorgen op weg naar hun ziel. Van daaruit geeft hij consulten, cursussen en lezingen.

Daarnaast ontwikkelde hij gedurende de laatste 24 jaar een grote passie voor schilderen. Als spiritueel kunstschilder verbeeldt hij persoonlijke processen van mensen. Zijn werk kenmerkt zich door liefde voor mens, natuur en detail. ook maakt hij werk in opdracht. Voor meer informatie:  www.huiswierenga.nl

6 september Daan Akkerman – geheimen van de tarot

De tarot is een oeroud kaartensysteem met 78 kaarten, waarvan 22 kaarten de ‘grote Arcana’ (geheim) en 56 kaarten de ‘kleine Arcana’ wordt genoemd.

De tarot, de kabbala en de numerologie mogen wel Daan’s ‘hobby’ genoemd worden. Hij zal in deze lezing uitleg geven over de symboliek en herkomst van de tarot en ook hoe iedereen de tarotkaarten kan leggen en duiden.

De tarot kan, als men het systeem begrijpt, een waardevolle vriend en raadgever zijn Daan zal ook uitleggen dat er achter iedere kaart een geheim getal schuilgaat en hoe ieder mens door zijn geboortedatum verbonden is aan een of meer tarotkaarten.

Het is aan te bevelen voor de lezing pen en papier mee te nemen om via een aantal eenvoudige, gemakkelijke berekeningen uw tarotkaartgetal te berekenen. Daan zal ook via een aantal tarotkaartleggingen laten zien hoe gemakkelijk het is om ook zelf de tarot te leren leggen en te duiden.

De tarot heeft een diepe verbinding met de kabbala, hetgeen betekent: ‘van mond tot oor’. Men neemt aan dat de kabbala is ontstaan toen de Joden in ballingschap waren in Egypte en daar als slaven niet mochten schrijven of lezen en zij alle mysterie via mondelinge overlevering aan elkaar doorgaven. Vaststaat dat de betekenis van de oorspronkelijke 22 letters van het Hebreeuws alfabet overeenkomt met de betekenis van de 22 kaarten van de grote ‘Arcana’ van de tarot.

Daan Akkerman (1957) is een bekend spreker, en niet alleen bij Stichting de Graancirkel. Hij staat altijd garant voor een interessante en gloedvolle avond. Hij is geboren en getogen te Westerlee (Groningen), waar hij nog steeds woonachtig is en zijn praktijk als paragnost uitoefent. Als kind al zag hij entiteiten en had ook andere paranormale ervaringen. Hij was er zich niet van bewust dat anderen dit niet zagen. Ook deed hij toen al spontaan voorspellingen die eigenlijk altijd uitkwamen. Deze gave heeft hij benut en verdiept.

Vele mensen zijn inmiddels bij hem op consult geweest. Mensen uit alle rangen en standen en uit vele landen hebben hem geraadpleegd. Bovendien geeft Daan cursussen in aura- en chakra-healing, tarot en numerologie. De media hebben inmiddels Daan Akkerman ook ontdekt. Naast zijn werk als paragnost is Daan Akkerman ook trance- voor het Esoterisch Genootschap.
Voor meer informatie kun je terecht op zijn website.

 

Programma voorjaar 2017  

Dinsdag 17 januari

 

Janneke  Monshouwer

  thema: Ander Nieuws (wat het Journaal niet uitzond), Informatie en Beïnvloeding

Dinsdag 14 februari

 

Elles Bos

  thema: Contact met de spirituele wereld

Woensdag 22 maart

 

Joy Ligteringen

  thema: ‘Lichtwerk’

Dinsdag 18 april 

 

Lisette Thooft

  thema: ‘Van jezelf houden – hoe doe je dat?’