Lezingen

De lezingen vangen aan om 20:00 uur. De zaal is open vanaf 19:30 uur.

Dinsdag 24 APRIL

Angelique Romeijn – Zelfbevrijding, ontwaken uit de geconditioneerde mind 

Je blik zal enkel helder worden wanneer je in je hart kijkt…
Wie naar buiten kijkt, droomt.
Wie naar binnen kijkt, wordt wakker.
Carl Gustav Jung (1875-1961)

Zelfbevrijding is een weg naar het leven van de innerlijke ruimte en vrijheid die iedereen ten diepste is en wat te vinden is onder ‘het geklets’ van onze geconditioneerde mind. Het dwangmatig denken dat de oorzaak is van onnodig conflict en beperkingen binnen onszelf en in de buitenwereld.

Deze lezing gaat over de bevrijding van dit mechanisme; de ‘voice-over’ in ons hoofd die overal wat van vindt of wat op aan te merken heeft. Wat ons doet geloven dat er eerst iets moet veranderen voordat we ons goed of vervuld kunnen voelen. Verhalen die niet bijster origineel zijn en waar we over het algemeen niet heel vrolijk van worden. Ze grijpen terug naar het verleden of proberen vat te krijgen op de toekomst. Gevangen in dit denken missen we het echte leven dat alleen maar in het ‘nu’ te vinden is. We ervaren het ‘nu’ dus door de filters van onze verhalen waardoor de ervaring van het leven vlak wordt. Reden waarom we ons vroeg of laat afvragen: “Is dit nu alles?”

Er is een andere kwaliteit van leven mogelijk wanneer we loskomen van dit mechanisme en het zien voor wat het is. Om zo de innerlijke vrijheid en vervulling te ervaren van onze natuurlijke staat van zijn, die bovendien heel levendig is. Zoals je dat ook ziet bij jonge kinderen voordat de ruimte in hun hoofd zich vult met conclusies over het leven en ideeën van hun omgeving; waaraan ze moeten voldoen en wie ze moeten zijn. Geen wonder dat leven vanuit de geconditioneerde mind zorgt voor stress en complexiteit. De norm van onze westerse maatschappij. Vrijkomen hiervan is ‘thuiskomen’ in de diepste zin van deze betekenis.

Angelique Romeijn heeft zich gedurende 15 jaar verdiept in het mechanisme van onze geconditioneerde psyche en hoe het de realiteit van wie we zijn voor ons verborgen houdt. Na jaren van studie, oefening en onderzoek op het pad van spiritualiteit, onthulde de absolute realiteit zich in 2009. De illusie van het geconditioneerde denken werd doorzien om te ervaren dat wat door haar ogen keek en door alle ogen van de wereld de Eindeloze Intelligentie is, die het hele universum creëert.

Sinds 2012 begeleidt zij individuen en groepen in het proces van ontwaken uit de beperkingen van de geconditioneerde mind en het wakker worden in de realiteit van het leven die ongekend vriendelijk en vervullend is. Ook wel verlichting of zelfrealisatie genoemd.

Naast haar rol als spiritueel leraar, therapeut en geestelijk verzorger voor stervenden, vervult zij de rol van partner en moeder van twee kinderen. “Het moederschap heeft mij vooral geholpen om spiritualiteit als realiteit te integreren in het leven, heel praktisch, aards en echt”, zo laat zij weten.

Zij schreef en publiceerde prentenboeken over bewustzijn voor volwassenen en kinderen. Ook geeft zij trainingen op gebied van: – ‘wakker ouderschap’, -‘de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke aspect’, en – ‘zelfonderzoek voor managers’.

Aanvang:  20:00 uur
Locatie:  De Meenthe, Stationsplein 1, Steenwijk
Kosten:  €7,-;  donateurs € 3,- 

 

“Als je de talenten die jij bezit,
inzet voor de mensen die jouw talenten niet bezitten,
dan ben je bezig met je levensmissie.”
Anatol Kuschpèta